PROJECT MANAGER INFRASTRUCTUUR

 • Lieu : Antwerpen
 • Type de contrat : Contrat à durée indeterminée
 • Débute le : 09 janvier 2024

Descriptif de fonction

 • Analyseren van de gestelde problemen of behoeften teneinde een concreet en doelgericht projectplan te kunnen opstellen
 • Definiëren en plannen van het project teneinde een duidelijke leidraad te hebben voor de uitvoering van het project en een optimale kwaliteit te bekomen rekening houdend met budget, tijdsduur, aantal mensen en middelen
 • Opvolgen en eventueel mee uitvoeren van het project teneinde ervoor te zorgen dat de projectresultaten behaald worden
 • Leiden, motiveren en aansturen van het projectteam teneinde een optimale inzet en bijdrage te bekomen
 • Rapporteren over de voortgang en de resultaten van het project teneinde de opdrachtgever op de hoogte te houden en eventuele wijzigingen in het projectplan mogelijk te maken
 • Informeren en sensibiliseren van alle actoren en regelmatig overleggen met de projectpartners
 • Centraal aanspreekpunt voor de opdrachtgever
 • Procedurele opvolging
 • Bewaken van de kostprijs in de ontwerpfase
 • Tussentijds evalueren en eventueel bijsturen van de uitvoering en planning van de taken
 • Opvolgen van budgetten, tijdslimieten, afspraken
 • Coördineren van de werkzaamheden van de verschillende betrokken partijen
 • Opstellen van processen-verbaal van vaststelling
 • Laten uitvoeren van de nodige proeven en de resultaten beoordelen
 • Controleren van plannen
 • Nazien en goedkeuren der staten van uitgevoerde hoeveelheden
 • Opmaken van voorstellen tot verrekeningen en ramingstaten
 • Opmaken van vorderingsstaten en eindafrekening
 • Coördineren van werken en overleggen over de aanpassing van installaties van concessiehouders bij werken
 • Werfvergaderingen organiseren en voorzitten
 • Leiden en begeleiden van de werfcontroleurs
 • Leggen van contacten, overleggen met en informeren van (interne en externe) klanten, leveranciers en bevoegde overheden
 • Overleggen met de aannemer over problemen bij de uitvoering van de werken
 • Overleggen met gemeentebesturen en andere instanties over werken die gezamenlijk moeten uitgevoerd worden: riolering, voetpaden, straatmeubilair,…
 • Overleggen met buurtcomités en plaatselijke organisaties over de (her)inrichting van doortochten (van gewestwegen in agglomeraties/gemeenten)
 • Beantwoorden van vragen van externen

Compétences

 • De projectleider beschikt over een masterdiploma in de industriële wetenschappen of ingenieurswetenschappen (of gelijkwaardig)

Expériences

 • Minimaal 5 jaar ervaring in projectleiding van infrastructuurwerken.
 • Hij/zij heeft een grondige kennis van de standaardbestekken 250, 260 en 270 en een goede kennis van de relevante wet- en regelgeving (overheidsopdrachten, vergunningen, …).

Avantages

U krijgt bij ons een contract van onbepaalde duur met extralegale voordelen zoals:

 • Groepsverzekering en hospitalisatieverzekering,
 • Maaltijdvergoeding, communicatievergoeding, Internet@home vergoeding
 • Opleidingsmogelijkheden
 • 12 ADV dagen
retour

POSTULER

remplissez le formulaire ci-dessous

Joindre votre CV
Joindre une lettre de motivation

retour