WERFVOORBEREIDER - SITE ENGINEER

 • Lieu : Antwerpen - Limburg - Brussel - Gent
 • Type de contrat : Contrat à durée indeterminée
 • Débute le : 09 janvier 2024

Descriptif de fonction

 • Het opvolgen van werken die worden uitgevoerd door derden, en controle op het terrein van de naleving van wetgeving, regelgeving, bepalingen van het bestek teneinde erover te waken dat de werkzaamheden vlot, tijdig en overeenkomstig de gemaakte afspraken verlopen. Het gaat hierbij (niet-limitatief) over de opvolging van werven vóór, tijdens en na uitvoering, de controle van producten verwerkt op de bouwplaats, controle en toezicht op de werf, administratieve ondersteuning, ...
 • De werftoezichter volgt de werf van dichtbij op. Hij/zij staat in voor de dagelijkse opvolging van de werf en neemt, in samenspraak met de werfleider en de leidend ambtenaar van de werf, de dagelijkse beslissingen. Hij/zij staat in voor de controle op het terrein van de naleving van de wetgeving, regelgeving en bepalingen van het bestek.
 • Hij/zij beschikt over de nodige volwassenheid en onafhankelijkheid om een werf op te volgen en dit in goede verstandhouding met de (onder)aannemer(s).
 • De opdrachtgever verwacht een controle van de werf die gestoeld is op de werfcontrole binnen het Agentschap Wegen en Verkeer. De werftoezichter is bereid om desgevallend ’s nachts en in de weekends te werken.
 • Diverse taken inherent aan de eigen specialisatie uitvoeren teneinde bij te dragen tot een vlotte en tijdige afhandeling van de bestellingen.
 • Verslag uitbrengen over de eigen werkzaamheden en resultaten teneinde de leidinggevende in staat te stellen het resultaat met de kwaliteitsnormen te vergelijken en indien nodig bij te sturen.
 • Inventariseren, verzamelen en onderhouden van gegevens teneinde altijd te beschikken over degelijke en bruikbare materialen en/of gegevens.
 • Informeren over producten, diensten, systemen of procedures teneinde er voor te zorgen dat de (interne of externe) klant inzicht heeft in het gebruik en de mogelijkheden ervan.
 • Op het terrein controleren van de naleving van wetgeving, regelgeving, voorschriften of normen teneinde dwalingen op te sporen en eventueel correctieve acties te ondernemen of te laten ondernemen

Compétences

 • Je beschikt over een diploma bachelor bouwkunde, of gelijkwaardig door ervaring.

 

Expériences

 • Je beschikt min over 5 jaar ervaring in het opvolgen van wegenis- of rioleringsprojecten (van > 1 miljoen €)
 • Je beschikt over een grondige kennis van de standaardbestekken 250, 260 en 270, van de algemene aannemingsvoorwaarden, van de relevante informaticatoepassingen (Microsoft Office, autocad, …) van de gangbare proefmethodes en te behalen resultaten en van de meetmethodes en wettelijke meeteenheden. Hij heeft een elementaire kennis topografie en betreffende relevante wet- en regelgeving (overheidsopdrachten, vergunningen, …).
 • Je kan vlot technische plannen lezen en voorstellen doen voor aanpassingen.

 

Avantages

U krijgt bij ons een contract van onbepaalde duur met extralegale voordelen zoals:

 • Bedrijfswagen met Tankkaart
 • Groepsverzekering en hospitalisatieverzekering,
 • Maaltijdvergoeding, communicatievergoeding, Internet@home vergoeding
 • Opleidingsmogelijkheden
 • 12 ADV dagen
retour

POSTULER

remplissez le formulaire ci-dessous

Joindre votre CV
Joindre une lettre de motivation

retour