EXPERT BOUWKUNDE - LANDMETEN

 • Lieu : Brussel
 • Type de contrat : Contrat à durée indeterminée
 • Débute le : 09 janvier 2024

Descriptif de fonction

De Expert Technical Integration verzekert het technisch kader dat door de projectteams strikt moet worden toegepast zodanig dat de infrastructuurprojecten op de meest kwalitatieve en efficiënte wijze kunnen gerealiseerd worden.
Je zal deel uitmaken van het Team Quality & Technical Integration samen met Experten van verschillende specialiteiten.
Je zal samen met de collega’s instaan voor de expertise “Bouwkunde” binnen de specialiteit Onderstations en HS-lijnen, en de expertise “Landmeten” zowel voor projecten Onderstations, HS-lijnen en kabels.


De Expert Technical Integration gaat op zoek naar optimale technische oplossingen die technisch-economisch voldoen aan de behoeften van onze klant, de klanten en de markt, en die afgestemd zijn op de ontwikkeling en het onderhoud van het elektriciteitsnet. Je houdt rekening met alle pertinente strategieën van onze klant op het vlak van financiën, milieu, veiligheid, standaarden, enz., alsook met de beschikbare middelen.


Je werkt nauw samen met de technische expertise- en onderhoudsdepartementen, en met de projectploegen die de investeringsprojecten realiseren, en je houdt bij elke denkoefening rekening met het aspect veiligheid.
Deze functie omvat meer in het bijzonder de volgende taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot je expertisedomein (Bouwkunde-Landmeten):


Voor het gedeelte Bouwkunde (in samenwerking met de collega’s experten Bouwkunde):

 • Opstellen en onderhouden van de Technische Standaardenop vlak van funderingen van masten (zowel oppervlakte funderingen als diepfunderingen) en bouwkundige constructies voor onderstations;
 • Opstellen en onderhouden van de Algemene Technische Specificatiesvoor Aannemingen Burgerlijke Bouwkunde en de templates voor de Bijzondere Technische Specificaties;
 • Opstellen en onderhouden van Engineering Guidelines. Deze documenten beschrijven de richtlijnen die gevolgd moeten worden tijdens de studies van concrete projecten rekening houdend met de bestaande normering;
 • Organiseren van de Ervaringsterugkoppeling (experience feedback), oplossingen aanreiken voor vastgestelde problemen en verankeren van deze oplossingen in bestaande en nieuwe standaarden zodanig dat bovenvermelde documenten continu verbeterd kunnen worden en dit in overleg met de verschillende stakeholders die bij de uitvoering van de projecten betrokken zijn (Contractors, Projectleaders, Site supervisors, Vertegenwoordigers van het onderhoud enz);
 • Ondersteuning geven en behandelen van complexe technische vraagstukken aangaande het expertisedomein op vraag van de projectteams, de onderhoudsteams of de Asset Manager;
 • Organiseren van communicatiesessies naar de stakeholders toe op vlak van standaarden, specificaties, engineering guidelines of op vlak van ervaringsterugkoppeling;
 • Organiseren, in samenwerking met Purchasing, van de Technische erkenning van Contractors(Kwalificatie van bedrijven en Certificering van mensen);
 • Uitwerken van processen, templates en methoden in verband met de technische activiteiten (bv. template projectnota, opstelling en opvolging van kwaliteitscontroleprocessen van studie en uitvoering, …);
 • Uitvoeren van een aantal specifieke controlesvan bepaalde deliverables van projecten;
 • Toezien op marktevoluties, interessante tools en innovatieve oplossingendie eventueel na grondige evaluatie en vergelijking geïmplementeerd zouden kunnen worden binnen de organisatie;

 

En voor het gedeelte Landmeten:

 • Opstellen en onderhouden van de Algemene Technische Specificatiesen Engineering Guidelines. Deze documenten beschrijven de richtlijnen die gevolgd moeten worden tijdens de realisatie van landmeetkundige activiteiten door Externe Partners rekening houdend met de bestaande wetgeving;
 • Het opvolgen van de technische- en innovatieve evolutiesbinnen het vakgebied voor zowel meettechnieken als ondersteunende tools, het evalueren van de relevantie ervan voor Elia, en in voorkomend geval het introduceren en implementeren ervan binnen de organisatie;
 • Het communicerenen het geven van de nodige opleidingen rond de updates van de voorschriften en de implementatie van nieuwe technologieën;
 • Ondersteuninggeven aan de project teams indien nodig;
 • Het kwalificerenvan externe partijen voor landmeetkundige activiteiten;
 • In uitzonderlijk geval, het uitvoeren van landmeetkundige opmetingenvoornamelijk voor dringende gevallen.

 

Daarnaast behoort het tot de verantwoordelijkheid, in overleg met de technische expertiseafdelingen:

 • te zorgen voor een professioneel beheer van de technische standaarden en bijhorende tools die noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de projecten;
 • erop toe te zien dat de organisatie voor haar infrastructuurprojecten over de meest geavanceerde engineering tools

Compétences

 • Je hebt een diploma master of science in de industriële wetenschappen - Landmeten, en je toont belangstelling voor de uitbouw van onderstations, en HS-netwerken.
 • Het feit of U ingeschreven bent in de Federale Raad van Landmeters-experten en U dus de officiële titel bezit tot het beroep van Landmeter-expert (beëdigd landmeter) is een pluspunt.
 • Je hebt een goede kennis van de wetgeving rond het expertisedomein van Bouwkunde en Landmeten.
 • Je hebt een analytische geest en beschikt over goede beoordelingscompetenties.
 • Je bent assertief en kunt op een objectieve manier de eventueel afwijkende standpunten van verscheidene experts objectief samenvatten en aligneren
 • Je toont initiatief en kunt zelfstandig werken.
 • Je kunt goed samenwerken in een team, bent contactvaardig, beschikt over overtuigingskracht en weet op een instructieve manier een boodschap over te brengen (mondeling en schriftelijk).
 • Je beheerst één van de 2 landstalen perfect en hebt een goede kennis van de tweede landstaal en idealiter ook van het Engels.

Expériences

 • Het hebben van enkele jaren ervaring is eveneens een pluspunt.
 • Je hebt een goede kennis van de wetgeving rond het expertisedomein van Bouwkunde en Landmeten.

Avantages

U krijgt bij ons een contract van onbepaalde duur met extralegale voordelen zoals:

 • Bedrijfswagen en tankkaart
 • Groepsverzekering en hospitalisatieverzekering,
 • Maaltijdvergoeding, communicatievergoeding, Internet@home vergoeding
 • Opleidingsmogelijkheden
 • 12 ADV dagen
retour

POSTULER

remplissez le formulaire ci-dessous

Joindre votre CV
Joindre une lettre de motivation

retour