Ref 955: Decommissioning project manager

  • Lieu : Vlaanderen
  • Type de contrat : Contrat à durée indeterminée
  • Débute le : 10 juillet 2024

Descriptif de fonction

De Project Manager Nuclear beheert en monitort het ontwerp en/of de uitvoering van onze nucleaire ontmantelingsprojecten. Hij stelt de ontwerp- en investeringsbudgetten op en consolideert deze voor het project als geheel. Hij bepaalt de globale tijdsplanning, hij controleert de geleverde diensten voor het project en hij bewaakt de voortgang op het vlak van het halen van de oplevertermijnen alsook de verwachte rentabiliteit.

• Verzorgen de interne contacten met onze Métiers (dit zijn de Technische Competence Centres) en de ondersteunende afdelingen (juridisch, financiën, IT, risicobeheer, communicatie…);
• Na overleg meten de experten, definieren van de taken en machtig zich het projectteam (dat de Project Manager functioneel aanstuurt) om deze uit te voeren;
• Coördineren de acties voor raakvlakken tussen disciplines en waken over de adequate integratie van de verschillende specialisaties in het project;
• Monitoren het project ten einde de afgesproken scope op te leveren binnen contractuele deadline en budget;
• Organiseren meetings met de klant en ondersteunt de klant, als partner, bij het leveren van de meerwaarde aan het project;
• Verzorgen de technische en commerciële contacten met de klanten en partners en stippelt commerciële acties uit waar nodig.

Als ambassadeur draagt de Project Manager bij aan het imago en de waarden  (Ethiek, QHSE…), zowel binnen de groep als met andere externe stakeholders.

 

Werkomgeving

Dit departement is verantwoordelijk voor alle projecten die verband houden met de ontmantelingsprojecten. Deze projecten kunnen betrekking hebben op pre-haalbaarheidsstudies tot en met de uiteindelijke ingebruikname van de installaties, inclusief haalbaarheids-, ontwerp-, inkoop- en realisatieactiviteiten op locatie.

Binnen dit departement is de Project Manager verantwoordelijk voor de projecten aan de toegewezen (studies en/of realisaties), telkens met betrekking tot de kerncentrales in België. Hij rapporteert hierbij aan de Group Manager Projecten.

Compétences

Minimale vereisten:
• Master diploma in Engineering;
• Talenkennis: Nederlands (en bij voorkeur basiskennis Frans) en Engels;
• Kennis in projectmanagement met betrekking tot opvolging budget, planning en risico’s;
• 5 tot 15 jaar professionele ervaring waarvan minstens 5 jaar als projectleider of assistent projectleider, en kennis van de processen van Engineering (opeenvolgende fasen, contractuele benaderingen…) hebben;
• Kennis van Belgische kerncentrales / nucleaire sector is een sterke troef;
• BA4, VCA en Habilitatie om toegang te krijgen tot nucleaire sites is vereist.

Beantwoorden aan volgende profielomschrijving:
• Autonoom werken en draagen veiligheid hoog in het vaandel;
• Technische situaties snel analyseren en gerichte acties definiëren;
• Dynamisch, flexibel, stressbestendig en rigoureus
• Resultaatgericht, sterke klantgerichtheid, teamspeler in een veranderende omgeving

Expériences

5 tot 15 jaar professionele ervaring waarvan minstens 5 jaar als projectleider of assistent projectleider, en kennis van de processen van Engineering (opeenvolgende fasen, contractuele benaderingen…) hebben.

retour

POSTULER

remplissez le formulaire ci-dessous

Joindre votre CV
Joindre une lettre de motivation

retour