REF 978: Lead Engineer Subarea

 • Lieu : België
 • Type de contrat : Contrat à durée indeterminée
 • Débute le : 10 juillet 2024

Descriptif de fonction

Missie: Verantwoordelijk voor de multidisciplinaire coördinatie van het ontwerp van alle disciplines binnen een gedefinieerd geografisch gebied:

 • Definieert de benodigde taken/leveringen in nauwe afstemming met de Technisch Manager en de Algemeen Ontwerp Leider
 • Verdeelt de benodigde taken/leveringen aan verschillende Lead Engineers en voorkomt hiaten in de vereiste engineering
 • Monitor de toewijzing van adequate kwaliteitscontrole in elke discipline (toewijzing van Verificerende Ingenieurs en betrokkenheid van afdelingshoofden) en zorgt voor multidisciplinaire afstemming tussen de verschillende disciplines
 • Organiseert samen met de betrokken Lead Engineers de urenschattingen en planningsschattingen en verzamelt ze in een presenteerbaar, uniform en adequaat formaat voor de Algemeen Ontwerp Leider
 • Stemt de uitgangspunten van elke gerelateerde discipline af en monitor de interacties met andere (Sub)gebieden, disciplines (“Raakvlakken”) en betrokken belanghebbenden
 • Verzamelt en verspreidt de vereisten, uitgangspunten en grenzen met betrekking tot het ontwerp naar elke benodigde discipline via de Lead Engineer.
 • Start en onderhoud communicatie met de omliggende subgebieden en andere belanghebbenden om de grenzen van de scope duidelijk te definiëren en hiaten in de engineering te vermijden
 • Verzamelt, volgt op en onderneemt actie op openstaande kwesties (issue management) met betrekking tot het volledige ontwerp van het gerelateerde subgebied
 • Streeft naar afstemming van engineeringactiviteiten en planning met de verzoeken gecommuniceerd door de Technisch Manager, “Werkvoorbereiding” en vergunningenteam
 • Monitor de overeengekomen kwaliteit (leveringen), volledigheid van de vereiste engineering, timing en budget van alle disciplines en onderneemt waar nodig corrigerende acties om deze doelen te bereiken
 • Organiseert voldoende communicatie en vergaderingen voor correcte opvolging en feedback van alle betrokken Lead Engineers
 • Implementeert veiligheids- en milieu-bewustzijn en (mogelijke) corrigerende acties tijdens de ontwerpfase door experts te betrekken tijdens ontwerpreviews of vergaderingen
 • Implementeert innovatie en efficiënte methoden van engineering waar passend
 • Monitor correcte upload van alle geproduceerde documenten naar het formele workflowsysteem
 • Rapporteert voortgang en mogelijke kwesties op wekelijkse basis aan de Algemeen Ontwerp Leider en bespreekt te nemen acties. Voortgang wordt gerapporteerd door het verzamelen van de lijsten met leveringen van elke betrokken Lead Engineer. Informatie in die lijst wordt genoteerd in de beschrijving van de Lead Engineer. Rapportage gebeurt bij voorkeur via een persoonlijke bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst moet ook de relevantie van het uitgeven van mogelijke Vroege Waarschuwingen (“Contractmeldingen”) worden besproken. Indien nodig om een Vroege Waarschuwing uit te geven, moet de Ontwerp Leider Subgebied de correcte bewoording van het issue aan de Algemeen Ontwerp Leider verstrekken.
 • Houd de Algemeen Ontwerp Leider en de Technisch Manager op de hoogte van de belangrijkste en kritieke items van het technische ontwerp in het gerelateerde subgebied en maximaliseert de afstemming van de technische aanpak met hen
 • Verantwoordelijk voor het verifiëren van de implementatie van de vereisten (zoals via het verificatieplan) en de volledigheid van de overeengekomen leveringen geproduceerd door alle disciplines
 • Organiseert of produceert het Plan van Aanpak (voor elke taak die moet worden gestart), de verificatie van eisen, de urenschattingen & planning voor elke discipline in het gerelateerde gebied, het verificatieplan, de risicolijst, het “Raakvlakken”-rapport en de “Ontwerp verantwoordingnota”.

Compétences

Profiel
• Masterdiploma in Civiele Techniek of gelijkwaardig
• Minstens 10 jaar ervaring met structurele engineering projecten gerelateerd aan bruggen (alle soorten) of tunnels
• Idealiter betrokken bij alle aspecten en fases van uw projecten: competitie, ontwerp, studies, aanbesteding, uitvoering, beheer, ...
• Ervaring in het uitvoeren van multidisciplinaire projecten in de bouw met meerdere belanghebbenden, tijds- en budgetbeperkingen
• Goede communicatieve vaardigheden en een echte teamspeler
• Klantgericht, oplossingsgericht en flexibel
• Stressbestendig en weet hoe u uw focus kunt behouden onder druk met een gezonde dosis assertiviteit en diplomatie
• Vloeiend in het Nederlands
• In het bezit van een rijbewijs B.

Expériences

Minstens 10 jaar ervaring met structurele engineering projecten gerelateerd aan bruggen (alle soorten) of tunnels

retour

POSTULER

remplissez le formulaire ci-dessous

Joindre votre CV
Joindre une lettre de motivation

retour