Veiligheidscoördinator (A)

 • Lieu : 1000
 • Type de contrat : Contrat à durée indeterminée
 • Débute le : 08 janvier 2020

Descriptif de fonction

Als Veiligheidscoördinator zorg je op zelfstandige basis voor het volgende:

 • enerzijds beheer je als ontwerp en verwezenlijkingcoördinator een deel van de infrastructuurprojecten voor de hoogspanningsinstallaties van Elia, conform het KB van 25 januari 2001 betreffende de 'tijdelijke of mobiele bouwplaatsen',
 • anderzijds zie je erop toe dat het preventiebeleid van Elia inzake welzijn op het werk aangewend wordt (operationele en intrinsieke veiligheid van elektrische installaties)


Om het beheer van de veiligheid te garanderen op en rond de bouwplaatsen, evenals het welzijn van de werknemers tijdens de exploitatie en het onderhoud van hoogspanningsinstallaties van Elia.

Je bent vooral verantwoordelijk voor de volgende taken:
1. Ontwerp veiligheidscoördinator

 • Je werkt mee aan de definitie- en ontwerpfases van het project.
 • Je verwezenlijkt en bekrachtigt (ondertekent) risicoanalyses, d.w.z. je identificeert gevaren, risico's en preventie- of beschermingsmaatregelen die aangewend moeten worden wat betreft de specifieke werfrisico's, de coördinatie en het overleg tussen de verschillende partijen op de werf.
 • Je evalueert samen met de projectleider de scenario en de planning van de werf ('phasing', de toegestane interferenties en duur van de werken) in het licht van de veroorzaakte risico's.
 • Je identificeert de kritieke fases van het project.
 • Je stelt het veiligheids- en gezondheidsplan op (dat voornamelijk bestaat uit de risicoanalyse) en keurt het goed, dit veiligheids- en gezondheidsplan maakt deel uit van het lastenboek opmaakt voor alle aannemingsaanbestedingen.
 • Je past het veiligheids- en gezondheidsplan aan aan de noden van het project.
 • Je geeft advies aan de projectleider over de conformiteit van veiligheidsdocumenten die toegevoegd zijn aan de offertes (werkmethode, preventie- en beschermingsmaatregelen, planning ... voorgesteld door de aanbieders).
 • Je formaliseert deze evaluatie van de offertes zodat ze kan door de Bouwheer worden opgenomen voor de gunning van de opdracht.
 • Je opent en vervolledigt het coördinatiedagboek en het post interventie dossier.
 • Je debrieft en bespreekt de veiligheidsaspecten (cf. bovengenoemde activiteiten) tijdens de startvergadering van de werf met de Project Leader, de projectconducteur, de aannemers en de verwezenlijkingscoördinator.


2. Verwezenlijking veiligheidscoördinator (voor een beperkt aantal projecten)

 • Actief deelnemen aan verschillende werfvergaderingen, waarbij het projectteam en de verschillende aannemers worden uitgedaagd over de veiligheidsaspecten.
 • Regelmatig (niet) geplande bezoeken uitvoeren op de werf.
 • Controleren en evalueren van de risicoanalyses, werkmethoden en "veiligheidsdocumenten" ingediend door aannemers en onderaannemers.
 • Zorg ervoor dat risicofasen vroeg genoeg worden besproken voordat het werk wordt gedaan.
 • Actief deelnemen aan de analyse van (schier) mogelijke ongevallen/ incidenten.
 • Organiseren en leiden indien nodig een coördinatiestructuur
 • Controleren de strikte toepassing van de wetgeving en Elia interne regels.
 • Uitvoeren van audits bij de werkleiders van aannemers
 • Deelnemen aan de eindbeoordeling van ondernemers
 • Gedurende de werf: de verslagen van de verschillende vergaderingen en bezoeken opstellen, het veiligheids- en gezondheidsplan, het coördinatiedagboek en het post interventie dossier bijhouden en invullen

3. Operationele en intrinsieke veiligheidspreventie

 • Je formuleert aanbevelingen en adviseert het projectteam over veiligheid en welzijn op het werk in het kader van infrastructuurprojecten.
 • Je neemt deel aan het onderzoek en de prevalidatie van projectplannen (uiteindelijke goedkeuring door de preventieadviseur Elia).
 • Je licht de gemaakte keuzes toe voor het projectteam en argumenteert en verdedigt ze.
 • Voer het onderzoek van de installaties uit vóór de indienstname (IDN) en geef een advies als onderdeel van de 1 ° IDN-toelating (definitieve goedkeuring door de Elia preventieadviseur).

 

Compétences

 • Tweetalig Nederlands/Frans of Frans/Nederlands en hebt basiskennis van het Engels.
 • Je gaat gestructureerd en zelfstandig te werk en bent stipt en precies.
 • Je bent een assertieve communicator, hebt overtuigingskracht en vindt teamspirit belangrijk.
 • Je hebt een civiele aansprakelijkheidsverzekering als veiligheidscoördinator.
 • Je hebt een rijbewijs B + eigen voertuig.

Expériences

 • Je moet een opleiding van veiligheidscoördinator niveau A gevolgd hebben (cf. KB 25-1-2001)
 • Een opleiding preventieadviseur niveau 1 is een pluspunt.
 • Je bent industrieel ingenieur of burgerlijk ingenieur in elektromechanica (of vergelijkbare ervaring).
 • Je hebt ongeveer 5 jaar ervaring in het opvolgen van projecten, werven en/of activiteiten die gepaard gaan met de veiligheidspreventie van industriële inrichtingen, idealiter van elektrische hoogspanningsinstallaties.

Avantages

Je krijgt onder meer een aantrekkelijk salarispakket aangevuld met extralegale voordelen:

Groepsverzekering,
Maaltijdvergoeding,
Representatievergoeding,
Communicatievergoeding,
Internet @home
Opleidingsmogelijkheden,
20 vakantie dagen + 12 ADV dagen,

retour

POSTULER

remplissez le formulaire ci-dessous

Joindre votre CV
Joindre une lettre de motivation

retour